[QUOTE=sắc đỏ;256576][/QUOTE]
;)) không hiểu lắm bác sắc à ;;)

Trận tiếp theo