[QUOTE=Truc_HT;256661]sợ koong chứ sợ gì anh ;;;)[/QUOTE]

Anh nói Koong không dám cãi đâu. :-"

Trận tiếp theo