25.04.2010 | 22:48
Huấn luyện viên trưởng
25.04.2010 | 22:43
Trợ lý huấn luyện viên trưởng
25.04.2010 | 22:36
Huấn luyện viên đội một
25.04.2010 | 20:58
Huấn luyện viên thủ môn
30.09.2008 | 11:15
Giám đốc Học viện
01.09.2006 | 01:29
Trưởng ban huấn luyện cầu thủ của Học viện
01.09.2006 | 01:21
Huấn luyện viên đội U21
01.09.2006 | 01:17
Huấn luyện viên đội U18
01.09.2006 | 01:15
Trưởng bộ phận tuyển trạch cầu thủ
01.09.2006 | 01:11
Giám đốc điều hành

Trận tiếp theo